конкурс Проекти за дизайн на сувенири за Епископска базилика, гр. Пловдив


Организатори:

Америка за България АКАДЕМИЯ ГРАДЪТ

Конкурсът на „Академия ГРАДЪТ“ 2019, подкрепен от Фондация „Америка за България“, има за цел създаване на проекти и визия за търговски продукти, които да бъдат предлагани, като сувенири за продажба на посетителите в магазина в Епископската базилика в Пловдив и да допринасят за популяризиране на този уникален новооткрит обект.

За постигането на тази цел от участниците в конкурса се очаква изготвяне и представяне на атрактивни проекти/визуализации/макети на търговски стоки.

Всеки участник може да участва с неограничен брой реални макети, предмети, сувенири, дрехи, рисунки, 3D модели, прототипи, които представят идеята му. За да може журито на конкурса да вземе своето решение, е небходимо изброените по-горе макети и др. да бъдат заснети и подредени във файл-табло (изискванията за таблото вижте по-долу). Ако не са изготвяни реални макети и др., а 3D визуализации – те, следва директно да бъдат интегрирани в таблото за участие.

11 юли  - Заключително събитие,  Малката базилика, гр. Пловдив

11.00 – 12.00 – Представяне на номинираните проекти
12.00 – 12.30 – Журиране на проектите
12.30 – 14.00 – Официална част – приветствия, връчване на наградите, коктейл

Малката базилика: бул. „Княгиня Мария Луиза“ 31, 4000 Център, Пловдив

Участието е безплатно.

Желаещите да участват в конкурсите на „Академия ГРАДЪТ 2018” могат да заявят своя интерес на


email: submissions@thecityacademyawards.bg или на тел.: + 359 897 846 280.

Повече информация:

www.thecityacademyawards.bg
email: gvyanev@thecitymedia.bg
Тел.: + 359 897 846 280