Проект 21: Гергана Петрова

., Bauhaus Universitaet, Weimar


за проекта


В моето предложение за дизайн на сувенири за Епископската Базилика предлагам следните обекти:

1. Книга/Албум,  описващи мозайките и историята на базиликата, с включени скици на сградата, описание на проекта, репродукции на мозайките и др.

2.  Тениски включващи илюстрации (илюстративни интерпретации) на мозайките и логото на музея. Всяка  птица и мозаичен елемент може да се превърне в графичен символ (лого), който  да бъде репродуциран  на различни носители — освен тениски, чаши, магнитчета, значки, картички, марки и др.

3. Платнени.

4. Свържи точките — картички  за деца. След свързване на точките получаваме изображение на някоя от мозайките. Освен като отделни картички, може да бъдат продавани  и като албумче/ книжка с повече илюстрации.

5. Платнени или плетени кукли  във формата на птици, инспирирани от мозайките.  С етикет-описание на птицата (вид и др.) и разположението  и в музея.

6. Направи си сам мозайка. Кутия, включваща репродукция на един от мозаичните елементи  и инструкции за изработването на малка мозайка в домашни условия. Може да е от хартия или керамични камъчета.

7. Тефтер 1 с „каменна“ хартия — специален композит хартия от калциев карбонат, която се произвежда без дървесина, вода и избелители. Водоустойчива. Харесва ми идеята за камъка в контекста на базиликата и мозайките.

8. Тефтер 2 от кожа (или еко кожа) с топъл и сух печат, с монетата на император Лициний.

9. Лепенки. Всяка от птиците би могла да се стилизира графично и да застава като лого/символ, достатъчно красив сам по себе си. Може да се продават като колекция от стикери или посетители да ги събират на различни места в музея и залепят в нещо като„карта“ или албумче, което да им остане след посещението.

Всички елементи на магазина биха могли да се изведат под единен графичен език или да има „колекция“ от предмети, които си кореспондират и са изведени визуално като група. След извеждането на няколко графични елемента, те биха могли да се пренесат успешно на множество други обекти.

Автор


Гергана Петрова