Проект 20: Ирена Чанова

., НХА, София


за проекта


Епископската базилика на древния Филипопол е един от най-големите и значими в европейски мащаб археологически обекти и културно-исторически паметници. Вътрешността й била украсена с колони с капители с християнски символи, стенописи и пищни мозаечни подове.

Чрез настоящият проект, се стремя да популяризирам мозайките в базиликата. За постигането на тази цел ще представя прототипи на ръчно изработени бижута с репродукция на мозайки от Епископската базилика и копие на сечена колониална монета от древен Филипопол.

Бижутата са с различни мотиви, като всеки мотив има различна символика към съответното изображение. Тялото на накитите е от сребро проба 925, а в сърцевината съм използвала малки късчета естествен камък и смалт (цветно стъкло), за да възпроизведа сплотяването на елементите като един завършен продукт. Всички мозаечни модули с размер 0,5 мм са сплотени със смола. Монетата, която е част от едно то бижутата – гривната също е от сребърен материал. Метода на редене на мозайките е камъче по камъче.


Автор


Ирена Чанова