Проект 19: Надежда Гюлева

., NET IT Academy, Пловдив


за проекта


„Базилика“  карти за игра

Цел на играта:

Всеки участник в играта трябва да се освободи колкото може по – бързо от своите двойки карти.

Правила на играта:

В колодата има 33 карти – 16 двойни карти с изображения на птици и св. купели.

Картите се разбъркват и се разпределят една по една на всеки играч(от 2 до 4-ма). Играта се играе по посока на часовниковата стрелка като първи е играчът след този, който е раздавал картите.

Първо се изваждат настрана(от играта)картите с еднакви символи, след което всеки играч подрежда ветрилообразно картите си с лицевата част към себе си и предлага на следващия му отляво играч да изтегли една от тях. Ако изтеглената карта допълва някоя от картите, чиято втора част държи, така образуваната двойка карти с еднакви символи се изваждат отново настрана от играта.

С остраняване на образуваните двойки карти броят на картите в играта постепенно намалява, докато всеки от играчите се освободи от картите си и напусне играта, а първият освободил се от всичките си карти е победител.

В играта има само една единична карта, картата „Базилика“, която не можем да остраним, защото няма двойник. Тя непрекъснато променя притежателя си и последният играч, в когото остане картата „Базилика“ изпълнява желание на победителя – да изпълни стихче, да изиграе танц или изпее песен.

Играта на карти е за цялото семейство, за деца от 4 годишна възраст нагоре.

 

Втори начин за игра

Картите се разбъркват и се подреждат една до друга с лицевата част надолу. Последователно всеки играч има право да обърне две карти, ако те са еднакви се отстраняват от играта. Ако картите са различни, се обръщат с картинката надолу, както са били първоначално. Играчите се редуват в намирането на двойките карти, докато свършат картите. Играе се с 32 карти, като картата „Базилика“ се остранява, защото тя е единична. Печели този играч, който е открил най-много двойки карти.

Тази игра развива паметта, концентрацията, ориентацията в листа, координацията ръка-око, така се сформират представи за еднакво и различно, умение за сравняване на два образа.

Играта е подходяща за деца от 4 годишна възраст нагоре.

 

Трети начин за игра - пожелание

Той е вдъхновен от метода Монтесори. Картите са 16 двойки. Нареждат се картите от 1 до 16, това са всички различни като картинки карти. Целта е детето да нареди картите по ред на номерата и да постави картата със същата цифра върху наредената на масата карта.В този случай картите с еднакви изображения са с еднакви номера. В метода Монтесори това се прави, чрез дървени плочки с номера, които се подреждат една след друга върху плоскост(дъска), върху която са надписани цифрите под ред и детето трябва да постави плочката с номера върху правилната цифра. Тази игра отново развива вниманието, паметта, броенето, координацията ръка – око, съпоставянето на еднаквите образи на цифрите. Играта е за деца от 5 години нагоре.

Тестето карти се състои от 33 карти с размер 5,7 см на 8,7 см. 16 двойки карти и една карта, на която е изписано Епископската базилика на Филипопол.Тя е картата „Базилика“. Изображенията върху лицевата страна на картите са вдъхновени от мозайките с птици от Епископската базилика, като те са използвани, като основа за илюстроването на картите. Правилата на игрите са тези на обичните ни игри от детството „Черен Петър“ и „Лото“, но с нов дизайн вдъхновен от прекрасните мозайки на базиликата. За третия начин на игра могат да се поставят цифри от страната на картинките. Тази игра е пожелание.

Автор


Надежда Гюлева