Проект 14: Антонина Цанкова

., УАСГ, София


за проекта


Скрапбукът представлява албум с хартия напомняща пергаментната хартия от миналато. Изграден е от 12-16 страници. Иновативното в албума е съвкупността от наличие на инфромация за Епископската базилика, снимки и визуализации от сградата, място за лична снимка и впечатление. Тематично албума е разделен на екстериорни снимки, мозайки, интериорни снимки и свободни страници за снимки, както и страници пълни с информация. Албумът допринася за интерактивно посещение в базиликата, защото позволява попълване на място и търсене на местата от снимките, за да може собственика му също да се снима там.

  Скрапбукът е сувенир, който да може да се предава през поколенията и да разпространява историята на базиликата. Свободните страници дават възможност за повторни посещения. Албумът е и страхотен подарък и за приятели с пожленаие за посещение на мястото, подготвяйки се за изследването и търсенето на местата от албума.

   Стилистиката на албума е решена във винтидж стил, като основните страници и корици са белзикаво жълтеникави наподобяващи пергаментната хартия. Детайлите и местата за снимки цветово са решени с цветовете на логото на базилика, за да може да се обвързват стилистично с всички останали неща и логото да се вписва. Корицата представлява инрериона визилузация и заглавие, коеот е поставено в рамка за снимка, за да е обвързано със следващите страници. Вътрешните страници представляват страница с исторически факти и място за мнение на съседната страница снимка съотвестваща на информацията и място или няколко места за лични снимки. Завършека е с няколко свободни страници, за да може всеки да завърши индивидуално своя албум и така да създаде своя уникален сувенир и спомен.

  Албумът може да се изработи и като отделни страници и на опредлени места да има фотограф, който да прави моментни снимки и да бъдят попълвани на момента.  Така всяка страница от албума може да се превърне в оригинална картичка. Могат да се изработят и мини варианти на албума с едно от тематичните разделния, според интересите на всеки човек.

  Скрапбукът е индивудиален и обучителен сувенир, който може да пресъздаде емоциите от посещението многократно.

Автор


Антонина Цанкова