Проект 13: Димитър Къркеланов

., НХА, София


за проекта


 „ПЪТЕШЕСТВИЕ   В  МИНАЛОТО”

Да живееш в Пловдив и всеки ден да стъпваш по паветата на старите улици в Капана, Стария град и Главната те формира завинаги .  Усещането, че под краката ти плуват пластовете на градовете от миналото, че там са отпечатани стъпките на хората живели преди векове, че те са попили страстите и духа на древните му жители, превръща града ни в сложна и многопластова мозайка от образи и внушения. По същата причина и всички ние носим в себе си цветна мозайка  от митове,  спомени и преживявания, която формира многообразието и красотата на жителите на града .

„ Пътешествие в миналото ”  използва богатото  визуално наследство на града ни и го интерпретира в обекти от бита и модата, което превръща притежаването им в своеобразно пътешествие към духа и естетиката на древността .

„ Пътешествие в миналото ” е не само  съвременен прочит на постиженията на късно античните творци, но и докосване до закодираните в колективната ни памет образци за красота и хармония.

Ръчно изработените чаши, пана, сувенирни магнити, бижута и други арт артикули с релефна декорация комбинират в себе си традиционното за България изкуство на керамиката и трептящата от жизненост  визия на древните мозайки.

Керамичните чаши с функционалността на съвременният дизайн и  декорацията си вдъхновена от мозайките на Епископската базилика интегрират древната естетика в съвременният бит.

Керамичните  сувенирни магнити утвърждават мястото си в домовете не само като сувенири, но и като естетически  символ на културна принадлежност .

Керамичните бижута – обеци, брошки, медальони – носят отглас от радостта и насладата от живота откривана в стила на античните декорации .

Керамичните стенни декоративни пана са не само репродукции на древните мозайки , но и отражение на преклонението пред красотата която ни въздейства и днес.

Десетилетията опит в проектирането и създаването на керамични произведения на изкуството ни дава увереност, че присъствието заедно на съвременната технология и античната художествена естетика е устойчиво и въздействащо решение за създаване на творби,  които да провокират нашето „ Пътешествие в миналото ”  и в бъдещето.


Автор


Димитър Къркеланов