Проект 12: Станимир Азманов

., ПУ„Паисий Хилендарски“, Пловдив


за проекта


Следният концептуален дизайн/проект представя продукт предназначен за посетители на очаквания нов туристически обект в Пловдив, а именно Епископската Базилика.

Продуктът-сувенир в същината си е комплект от 3  допълващи се елемента, които биват:

  • 2 чаши
  • 4 подложки
  • 1 кутия за подложки

Силата на този проект е в креативния подход за съчетаването на всички тези елементи(продукти) в един общ такъв. В основата на тази идея стои подхода за преизползване на опаковката, която принципно бива изхвърляна. Приблизително 90% материал от опаковката на този продукт бива преизползван под формата на подложки и кутия за самите тях, което прави този продукт еко-съобразен. Процеса на преизползване е максимално лесен, бърз, разбираем и интересен за потребителите. Тъй като отделните елементи са предварително перфорирани тяхното отчупване/разделяне едно от друго става изключително лесно. В кутията има възможност за добавяне на брошура описваща и илюстрираща интересни факти свързани с туристическия обект, както и кратки инструкции за преизползване на опаковката.

Външният изглед, или дизайна на продукта, е съобразен с тематиката на дадения туристически обект. Подходът за дизайн е в съвременен стил, но за негово вдъхновение са използвани елементи и мотиви намерени, под формата на мозайка в Епископската базилика.

Върху капака на кутията е изобразен паун, който паун се е превърнал в символ, затова той бива изобразен на явно място в този дизайн.Други елементи на дизайна,които директно сочат към автентични елементи от базиликата са изобразените различни птици върху подложките за чаши, както и различни мотиви/орнаменти. Всяка подложка има различен вид птица, което дава възможност за колекциониране.

Двата основни материала в този продукт са картон и порцелан.

Най-добър материал за опаковката би бил плътен картон, такъв от който се правят подложки за чаши, тъй като той е здрав и добър за дълга употреба.
Чашата е порцеланова, защото това е най-популярния и надежден материал за такъв вид изделие върху, които може качествено да се принтира.

Автор


Станимир Азманов