Жури


арх. Николай Трайков

арх. Николай Трайков

Директор проектиране, строителство и инвестиции Фондация „Америка за България“


Надя Захариева

Надя Захариева

 Директор „Корпоративни връзки“, Фондация „Америка за България“


доц. арх. Даниела Янкова

доц. арх. Даниела Янкова

зам.-ректор по административната и стопанска дейност, преподавател  в катедра „ Рекламен дизайн“, Национална Художествена Академия, София


доц. Елена Кантарева-Дечева

доц. Елена Кантарева-Дечева

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „ Проф. Асен Диамандиев“ , Пловдив, катедра "Изящни изкуства", реставратор на мозайките на Базиликата


Рая Маринова

Рая Маринова

заместник-директор на  Общински институт "Старинен Пловдив"


Мария Найденова

Мария Найденова

Изпълнителен директор, ГРАДЪТ Медиа Груп