Проекти за дизайн на сувенири за Епископска базилика, гр. Пловдив


Конкурсът на „Академия ГРАДЪТ“ 2019, подкрепен от Фондация „Америка за България“, има за цел създаване на проекти и визия за търговски продукти, които да бъдат предлагани, като сувенири за продажба на посетителите в магазина в Епископската базилика в Пловдив и да допринасят за популяризиране на този уникален новооткрит обект.

За постигането на тази цел от участниците в конкурса се очаква изготвяне и представяне на атрактивни проекти/визуализации/макети на търговски стоки.

Всеки участник може да участва с неограничен брой реални макети, предмети, сувенири, дрехи, рисунки, 3D модели, прототипи, които представят идеята му. За да може журито на конкурса да вземе своето решение, е небходимо изброените по-горе макети и др. да бъдат заснети и подредени във файл-табло (изискванията за таблото вижте по-долу). Ако не са изготвяни реални макети и др., а 3D визуализации – те, следва директно да бъдат интегрирани в таблото за участие.

11 юли  - Заключително събитие,  Малката базилика, гр. Пловдив

11.00 – 12.00 – Представяне на номинираните проекти
12.00 – 12.30 – Журиране на проектите
12.30 – 14.00 – Официална част – приветствия, връчване на наградите, коктейл

Малката базилика: бул. „Княгиня Мария Луиза“ 31, 4000 Център, Пловдив

График


 •  
 • UPDATE: Поради големия интерес към конкурса, срокът за регистрация е удължен до 21 май 2019 г. включително!
 • Подаване на заявка за участие в конкурса – до 21 май 2019 година. Заявката за участие става, чрез изпращане на попълнена ФОРМА, на мейл gvyanev@thecitymedia.bg
 • Изпращане на проектите – до 18 юни 2019 година в електронен вид на мейл submissions@thecityacademyawards.bg
 • Изложба и награждаване 11 юли 2019 година / 10:00 часа – Малката базилика, гр. Пловдив
 •  

Награден фонд


Общият награден фонд в конкурса възлиза на 4 500 лева и е разпределен така:

Първа награда - 2 000 лв. 

Втора награда - 1 500 лв. 

Трета награда - 1 000 лв.

запиши се за участие

Изисквания при подаването на проекта:

На имейл: submissions@thecityacademyawards.bg се подават:

 

 1. Единични снимки/визуализации във формат 35х35cm (5000х5000px), Jpeg или tiff, CMYK, 300 dpi (принт файл). Може да представите снимки/визуализации на отделните сувенири; да направите колажи; или да добавите пояснения--всичко, което описва идеята ви най-добре.
   
 2. Tекст, описващ проекта, от 300 до 500 думи.
   
 3. Ваша портретна снимка
   
 4. Кратка информация за автора: университет, месторабота и др. (кратко резюме). Моля, изпратете всички файлове в zip формат, наименуван с вашето „име_презиме“.
   

Моля, изпратете всички файлове в zip формат, наименуван с вашето „име_презиме“ . Отделни файлове ще бъдат автоматично дисквалифицирани. Кандидатури неотговарящи на горните изисквания, няма да бъдат разглеждани.